Батмън срещу пингвина

Описание: Батмън срещу пингвина. Помогнете на Батман, да победи пингвина и неговите подчинени, като скача от покрив на покрив, събира оръжия и се бие с враговете, които се изпречат на пътя му.Инструкции: Движение със стрелките.

A - стрелба.

S - удар с рака.

D - ритник.