Power Rangers

За да успеете е необходимо да използвате специалните умения на всеки пауър рейнджър!

Инструкции: За специално умение: " X"
За смяна на рейнджър: "CTRL"
За специална сила: "Z"
За удар: Интервал
Синият рейнджър - неговия супер щит може да Ви защи